RA är en autoimmun sjukdom som angriper leder vilket kan resultera i smärta och permanenta skador på lederna. Den bakomliggande orsaken till uppkomsten av RA är inte fullständigt beskriven, men vi vet att T-celler spelar en avgörande roll i sjukdomsetiologin.  Aktiviteten hos T-celler balanseras under normala förhållanden av co-receptorer uttryckta på cellens yta. Det finns ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer