RA är en autoimmun sjukdom som angriper leder vilket kan resultera i smärta och permanenta skador på lederna. Den bakomliggande orsaken till uppkomsten av RA är inte fullständigt beskriven, men vi vet att T-celler spelar en avgörande roll i sjukdomsetiologin.  Aktiviteten hos T-celler balanseras under normala förhållanden av co-receptorer uttryckta på cellens yta. Det finns ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma