”På grund av all snö och alla oplogade vägar ställs dagens träning in. Sprid gärna budskapet så att alla vet. Vänliga hälsningar från insnöade tränare.”  Det var det meddelande jag fick en söndagsmorgon i Stockholm. Helgen hade slutat som den började – med kraftigt snöfall. Snöröjningen på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på ...

Av Åsa Revenäs, Med dr, fysioterapeut, Karolinska Institutet I ett nyligen genomfört avhandlingsarbete har en mobilanpassad internettjänst för egenvård av fysisk aktivitet tagits fram med och för personer med reumatoid artrit (RA). Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva och utvärdera resultatet av att samskapa tjänsten. Att behålla en fysiskt aktiv livsstil är en ...

Av Carina Boström, universitetslektor, leg. sjukgymnast, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet Patientutbildning rekommenderas för bland annat patienter med tidig artrit och pelvospondylit. Tidigare systematiska litteraturstudier gällande patientutbildning vid reumatoid artrit (RA) har visat positiva korttidseffekter avseende kunskap om sjukdomen, copingbeteende, smärta, aktivitetsnedsättning och depression. Långtidseffekterna är dock inte lika entydiga. Förändrad hälso- ...

Av Eva Hallert, med dr, projektansvarig, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Magnus Husberg, MSc, hälsoekonom, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Almina Kalkan, fil.dr, hälsoekonom, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings ...

Av Gunnel Nordmark, överläkare, docent, Reumatologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Autoimmuna sjukdomar drabbar 5-10 procent av befolkningen och är vanligare bland kvinnor. Kvoten kvinnor:män är för Sjögrens syndrom 14:1, för systemisk lupus erytematosus (SLE) 10:1 och för reumatoid artrit (RA) 3:1. Det är inte klarlagt varför framför allt Sjögrens syndrom och SLE har denna starka kvinnliga ...

Av Gunnel Peterson, leg. sjukgymnast, med.mag., doktorand, VC Linden, primärvård Katrineholm, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Anneli Peolsson, professor, leg. sjukgymnast, forskarutbildningsstudierektor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Kronisk nacksmärta och nedsatt funktion är vanligt efter whiplashskada, och upp till 50 procent av de drabbade ...

Av Lars Erik Kristensen, forskningschef, Parker Instituttet Behandlingen av reumatoid artrit (RA) har genomgått en mycket spännande utveckling under de senaste 15 åren, och vi reumatologer har kunnat välja mellan och kombinera ett flertal olika behandlingar.   I synnerhet införandet av biologisk behandling har gjort att patienter som inte har fått tillfredsställande effekt av traditionell ...

Av Mona Ståhle, professor, Hudkliniken, Karolinska institutet, Stockholm Ulla Lindqvist, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, reumatologi, Uppsala universitet Björn Gudbjörnsson, MD, Dr Med., Center for reumatologisk forskning, Landspitali & Islands Universitet, Reykjavik Psoriasis arthritis mutilans (PAM) är en allvarlig, ovanlig och gäckande form av psoriasisartrit (PsA) som ofta innebär snabb nedbrytning av benvävnad och ledstrukturer ...

Av Tülay Lindberg, forskare, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet Kaja Eriksson, doktorand, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet Reumatoid artrit (RA) och parodontit är kroniska inflammatoriska sjukdomar som resulterar i nedbrytning av ben och brosk i lederna respektive i stödjevävnaden runt tänderna (tandlossning). Utöver gemensamma patofysiologiska egenskaper har bägge dessa sjukdomar också rökning och genetiska faktorer ...

Av Johan Kälvesten, civilingenjör, fil.dr, Avdelningen för radiologiska vetenskaper, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, Sectra AB Bilddiagnostiska verktyg har historiskt spelat en central roll för diagnostik och forskning inom reumatologin. Perifer osteoporos var bland annat ett av de diagnostiska kriterierna för reumatoid artrit (RA) i ACR:s riktlinjer från 1987.1 Vid sidan av förekomst ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD