”På grund av all snö och alla oplogade vägar ställs dagens träning in. Sprid gärna budskapet så att alla vet. Vänliga hälsningar från insnöade tränare.”  Det var det meddelande jag fick en söndagsmorgon i Stockholm. Helgen hade slutat som den började – med kraftigt snöfall. Snöröjningen på kommunens gator startas vid olika snödjup beroende på ...

Av Eva Hallert, med dr, projektansvarig, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Magnus Husberg, MSc, hälsoekonom, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Almina Kalkan, fil.dr, hälsoekonom, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings ...

Av Gunnel Nordmark, överläkare, docent, Reumatologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Autoimmuna sjukdomar drabbar 5-10 procent av befolkningen och är vanligare bland kvinnor. Kvoten kvinnor:män är för Sjögrens syndrom 14:1, för systemisk lupus erytematosus (SLE) 10:1 och för reumatoid artrit (RA) 3:1. Det är inte klarlagt varför framför allt Sjögrens syndrom och SLE har denna starka kvinnliga ...

Av Gunnel Peterson, leg. sjukgymnast, med.mag., doktorand, VC Linden, primärvård Katrineholm, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Anneli Peolsson, professor, leg. sjukgymnast, forskarutbildningsstudierektor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Kronisk nacksmärta och nedsatt funktion är vanligt efter whiplashskada, och upp till 50 procent av de drabbade ...

Av Lars Erik Kristensen, forskningschef, Parker Instituttet Behandlingen av reumatoid artrit (RA) har genomgått en mycket spännande utveckling under de senaste 15 åren, och vi reumatologer har kunnat välja mellan och kombinera ett flertal olika behandlingar.   I synnerhet införandet av biologisk behandling har gjort att patienter som inte har fått tillfredsställande effekt av traditionell ...

Av Mona Ståhle, professor, Hudkliniken, Karolinska institutet, Stockholm Ulla Lindqvist, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, reumatologi, Uppsala universitet Björn Gudbjörnsson, MD, Dr Med., Center for reumatologisk forskning, Landspitali & Islands Universitet, Reykjavik Psoriasis arthritis mutilans (PAM) är en allvarlig, ovanlig och gäckande form av psoriasisartrit (PsA) som ofta innebär snabb nedbrytning av benvävnad och ledstrukturer ...

Av Tülay Lindberg, forskare, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet Kaja Eriksson, doktorand, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet Reumatoid artrit (RA) och parodontit är kroniska inflammatoriska sjukdomar som resulterar i nedbrytning av ben och brosk i lederna respektive i stödjevävnaden runt tänderna (tandlossning). Utöver gemensamma patofysiologiska egenskaper har bägge dessa sjukdomar också rökning och genetiska faktorer ...

Av Johan Kälvesten, civilingenjör, fil.dr, Avdelningen för radiologiska vetenskaper, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet, Sectra AB Bilddiagnostiska verktyg har historiskt spelat en central roll för diagnostik och forskning inom reumatologin. Perifer osteoporos var bland annat ett av de diagnostiska kriterierna för reumatoid artrit (RA) i ACR:s riktlinjer från 1987.1 Vid sidan av förekomst ...

Av Malin Regardt, Leg. Arbetsterapeut, Med Dr, Inst. LIME, Karolinska Institutet Sofia Ernestam, reumatolog, Med Dr, Inst. Lime Karolinska Institutet Susanne Pettersson, universitetssjuksköterska, Med Dr, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 4D är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet som syftar till att stärka patientens insyn och delaktighet i den egna vården. Ett annat ...

Av Nina Brodin, med.dr, leg. fysioterapeut, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Huddinge Emma Swärdh, med.dr, leg. fysioterapeut, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Huddinge Reumatoid artrit förekommer hos 0,5–1 procent av befolkningen i Europa och USA, och i Sverige hos 0,5–0,7 procent. Kvinnor insjuknar ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer