Af Heidi Spillemose, konsultationssygeplejerske, Årup Rygning er risikofaktor for alle otte folkesygdomme, og de helbredsmæssige følger af rygning er en enorm stor belastning for sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at gøre sig klart, at rygestop er den mest effektive og kost-effektive behandling, der kan tilbydes. Rygning er den risikofaktor, hvor forebyggelsesindsatser kan bidrage mest til at ...

Af Uffe Bødtger, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Næstved Sygehus Et lægemiddel med ligeså mange fordele som et gennemført rygestop ville få en enorm udbredelse i både primær, sekundær og tertiær profylakse. Et sådan lægemiddel findes som bekendt ikke, men medicinsk behandling til rygestop findes. Champix® (vareniclin) er et af de mere effektive rygestop-lægemidler med numbers-needed-to-treat ...

Af Azza Ahmed Khalil, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Kræft i lunger, hoved og hals er stærkt associeret til rygning, og det er samtidig ved disse sygdomme, der er den første gevinst ved rygeophør i forbindelse med kræftbehandlingen. Hvis patienter med kræft i lunger, hoved eller hals holder op med at ryge, når diagnosen ...

Af Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, ph.d., MPH, associeret professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden Patienter med KOL og/eller psykisk sygdom er nogle af de meget tunge patientgrupper i almen praksis. Sygdommene går ofte hånd i hånd: KOL er meget hyppigt hos psykisk syge, og KOL-patienter lider ofte af angst og depression. Fælles for dem ...

Af Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, ph.d., MPH, associeret professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden Patienter med KOL og/eller psykisk sygdom er nogle af de meget tunge patientgrupper i almen praksis. Sygdommene går ofte hånd i hånd: KOL er meget hyppigt hos psykisk syge, og KOL-patienter lider ofte af angst og depression. Fælles for dem ...

Af Per Kim Nielsen, projektchef, Kræftens Bekæmpelse Sommeren er kommet, og på gader, pladser og i parker myldrer det frem med mennesker i bare ben og brun hud. Unge slænger sig i græsset, mens de deler en pizza og en håndfuld dåseøl. Eller de tænder op i vandpiben, der sender sin søde duft af vingummi ...

Af Heidi Spillemose, konsultationssygeplejerske, Aaruplægerne Rygning er risikofaktor for alle otte folkesygdomme, og de helbredsmæssige følger af rygning er en enorm stor belastning for sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at gøre sig klart, at rygestop er den mest effektive og kost-effektive behandling, der kan tilbydes. Rygning er den risikofaktor, hvor forebyggelsesindsatser kan bidrage mest til at ...

Af Yunus Çolak, læge, ph.d.-studerende, Medicinsk Afdeling, Lungemedicinsk Sektion, Herlev og Gentofte Hospital, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet, Herlev-Østerbroundersøgelsen, Herlev og Gentofte Hospital Shoaib Afzal, 1. reservelæge, Herlev-Østerbroundersøgelsen, Herlev og Gentofte Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Børge G. Nordestgaard, professor, overlæge, Herlev-Østerbroundersøgelsen, Herlev og ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD