Trots att det har gått över 150 år sedan sjukdomen multipel skleros (MS) beskrevs för första gången av den franske neurologen Jean-Martin Charcot, så är den bakomliggande orsaken till MS ännu inte helt klarlagd. Forskningen är överens om att en kombination av genetiska och miljörelaterade faktorer, som kvinnligt kön, HLA-DR1*15 och rökning, är förknippade med ...

Gadoliniumbaserade kontrastmedel (GBCA) är viktiga vid MR-diagnostik och förbättrar detektion och karaktärisering av patologi. Ungefär 30 miljoner kontrastmedelsförstärkta MR-undersökningar utförs årligen.2 Hos patienter med MS har GBCA en nyckelroll för att möjliggöra detektion av sjukdomsaktivitet. Denna information är ofta av stor betydelse för fortsatt handläggning. Gadoliniums paramagnetiska egenskaper förkortar T1-relaxationen i vävnader, vilket visualiseras som ...

Gadoliniumbaserade kontrastmedel (GBCA) är viktiga vid MR-diagnostik och förbättrar detektion och karaktärisering av patologi. Ungefär 30 miljoner kontrastmedelsförstärkta MR-undersökningar utförs årligen.2 Hos patienter med MS har GBCA en nyckelroll för att möjliggöra detektion av sjukdomsaktivitet. Denna information är ofta av stor betydelse för fortsatt handläggning. Gadoliniums paramagnetiska egenskaper förkortar T1-relaxationen i vävnader, vilket visualiseras som ...

Att kunna mäta mängden myelin i hjärnan är viktigt vid neurodegenerativa sjukdomar som multipel skleros eller demens, där man under sjukdomens förlopp kan observera en nedbrytning av myelin.1 Det finns även en klinisk nytta med att kunna göra dessa mätningar för att följa hjärnans utveckling. Med MR finns det ett antal indirekta sätt att mäta ...

Det har länge funnits bevis för att immunförsvaret är involverat i bildandet av ateroskleros. Men immunförsvaret kan också verka skyddande. Vi har nyligen visat att en molekyl i immunförsvaret kan verka skyddande vid ateroskleros. Höga nivåer av interleukin-16 (IL-16) är associerat med stabilare plackfenotyp och lägre frekvens av hjärtinfarkt och stroke. Immunförsvarets roll vid ateroskleros ...

Interstitiell lungsjukdom (ILD) är en allvarlig komplikation vid systemisk skleros (sklerodermi, SSc). De ogynnsamma kliniska resultaten av lungkomplikationer påtalar vikten av att tidigt identifiera patienter i potentiellt behov av behandling med immunsuppressiva läkemedel. Konventionell lungfunktionsutvärdering tillsammans med högupplöst datortomografi (HRCT) av lungorna är i dag ett standardverktyg för att definiera interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros.1 ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling