Diffusionstraktografi vid SLE

| Pia C Sundgren | 26. Nov 2018 kl. 2:28 |

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som framför allt drabbar unga, tidigare friska kvinnor. Många av dessa riskerar att utveckla neurologiska och psykiatriska symtom.  Lupus, eller systemisk lupus erythematosus, (SLE) är en reumatologisk, skovvis förlöpande autoimmun sjukdom. Symtomfloran är bred och sjukdomsuttrycken ser olika ut beroende på vilket organ i kroppen som immunförsvaret ...

SLE är en mycket heterogen reumatisk sjukdom. Autoimmuniteten vid SLE riktas mot egna celler genom att antikroppar bildas mot olika egna strukturer, främst molekyler som finns i cellkärnan (ANA), till exempel dubbelsträngat DNA. Sjukdomen kan drabba i stort sett alla organ. Vilka organ som drabbas, och hur allvarligt, varierar mellan olika patienter, men man vet ...

Kost och kortisonbehandling hos patienter med SLE

| Cecilia Lourdudoss | 5. Dec 2016 kl. 1:49 | ,

Det är känt att kortisonbehandling är effektivt vid inflammation, men på längre sikt kan behandlingen förknippas med flera bieffekter.1,2 Eventuellt kan kortisonbehandling avspegla sjukdomsaktivitet hos patienter med systemisk lupus erytematosus (SLE), utifrån behandlingsduration och -doser. Patienter med högre sjukdomsaktivitet kan till exempel vara mer beroende av kortison än de med lägre sjukdomsaktivitet, och dessutom kan ...

Höga kostnader för SLE i Sverige

| Ola Nived | kl. 1:43 |

I två studier har totala kostnader och kostnadsdrivande manifestationer för patienter med SLE studerats, dels i en kontrollerad pilotstudie av en kohort i Lund,1 dels i en nationell studie av fem svenska universitetskohorter.2 Båda studierna avser samtliga patienter med väldefinierad SLE på respektive ort mellan åren 2003 och 2010. För den nordligaste kohorten i Umeåregionen ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer