Astma är en sjukdom med flera undergrupper som ska behandlas på olika sätt. Det råder dock inte konsensus om hur de olika fenotyperna ska definieras. Ur ett pragmatiskt, kliniskt perspektiv kan fenotypiska drag användas i den dagliga kliniska behandlingen till mer målinriktade behandlingar. De allra flesta patienter med astma kan uppnå tillfredsställande behandling med traditionell ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 24 • december 2018
årgång 4
  • Exacerbationer och KOL
  • Pollenallergi
  • Effektiv behandling svår astma