Testa din kunskap om svår astma

Lungmedicin | Primärvård | BestPractice | 28. Jan 2019 kl. 2:36 |

Testa din kunskap om svår astma och se här nedan vilka frågor du svarade rätt på och vilka frågor som du svarade ...

Astma är en sjukdom med flera undergrupper som ska behandlas på olika sätt. Det råder dock inte konsensus om hur de olika fenotyperna ska definieras. Ur ett pragmatiskt, kliniskt perspektiv kan fenotypiska drag användas i den dagliga kliniska behandlingen till mer målinriktade behandlingar. De allra flesta patienter med astma kan uppnå tillfredsställande behandling med traditionell ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD