Af Heidi Spillemose, konsultationssygeplejerske, Årup De danske retningslinier for diagnostik og behandling af KOL er baseret på rekommandationer fra det internationale GOLD – Global Initiative for Obstructive Lung Diseases. Disse rekommandationer blev revideret i 2011.Den nye GOLD behandlingsstrategi lægger op til en mere individualiseret risikovurdering, hvor den enkelte KOL-patients symptomer tillægges en større værdi. Man ...

Af Gabriela Rehfeld, klinisk forskningsjordemoder, Koordinerende Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital Unge ved en del om prævention. Eksempelvis at kondomet skal på for at undgå kønssygdomme og graviditet, ligesom pigerne som regel er dygtige til at huske at tage deres p-piller. Vi tager dog som fagpersoner ofte for givet, at de unge uden videre kan omsætte teori ...

Af Jørgen Steen Andersen, praktiserende læge, Skovlunde, praksiskonsulent i Ballerup Kommune I takt med at vi i gennemsnit bliver ældre og ældre, rammes flere og flere af livsstilssygdomme. De fleste over 70 år har således stiftet bekendtskab med enten hypertension, KOL, diabetes, slidgigt, moderat depression, knogleskørhed, almindelig hudkræft og/eller iskæmisk hjertesygdom. Langt det største antal ...

Af Uffe Bødtger, overlæge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Næstved Sygehus Et lægemiddel med ligeså mange fordele som et gennemført rygestop ville få en enorm udbredelse i både primær, sekundær og tertiær profylakse. Et sådan lægemiddel findes som bekendt ikke, men medicinsk behandling til rygestop findes. Champix® (vareniclin) er et af de mere effektive rygestop-lægemidler med numbers-needed-to-treat ...

Rygestop er aldrig for sent

Uncategorized | Best Practice Nordic | kl. 10:00 | ,

Af Azza Ahmed Khalil, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Kræft i lunger, hoved og hals er stærkt associeret til rygning, og det er samtidig ved disse sygdomme, der er den første gevinst ved rygeophør i forbindelse med kræftbehandlingen. Hvis patienter med kræft i lunger, hoved eller hals holder op med at ryge, når diagnosen ...

Af Ulla Overgaard Andersen, overlæge, Kardiologisk Afsnit, Holbæk Sygehus Amerikanske livsforsikringsfirmaer fandt i 1950’erne ud af, at blodtryk over 140/90 mmHg medførte en tidlig død, og dermed var patienter med hypertension en udgift for livsforsikringsfirmaerne. Efter den tid satte man traditionelt blodtryksgrænsen til 140/90 mmHg, og den værdi er også det målblodtryk, der sigtes efter, ...

Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør   I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge, vi ekspederer tingene på, ikke altid sikrer en optimal udnyttelse af vores tid og kompetencer. Ofte er det de små og større akutte helbredsproblemer, der stjæler ...

Af Heidi Spillemose, konsultationssygeplejerske, Årup Rygning er risikofaktor for alle otte folkesygdomme, og de helbredsmæssige følger af rygning er en enorm stor belastning for sundhedsvæsnet. Det er vigtigt at gøre sig klart, at rygestop er den mest effektive og kost-effektive behandling, der kan tilbydes. Rygning er den risikofaktor, hvor forebyggelsesindsatser kan bidrage mest til at ...

Af Anders Løkke, afdelingslæge, Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital I den internationale litteratur er der enighed om, at referenceværdier til lungefunktionsmåling skal stamme fra tværsnitsstudier af raske personer, der aldrig har røget, ligesom de skal fornyes fra tid til anden på grund af kohorte-effekt (vi lever sundere og længere i dag end tidligere), og som følge ...

Af Lotte Fonnesdorf, hjemmesygeplejerske, Frederikssund Kommune Det er en stor udfordring at støtte og tilrettelægge en individuel behandling i et meget systematiseret sundhedsvæsen. Jeg oplever, at det er meget forskelligt, hvilke informationer og vejledninger borgerne reagerer på i forhold til skabe adfærdsændringer. Derfor er det vigtigt at skabe en relation, hvor borgeren i et respektfyldt ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling