Af Kenneth Christiansen, klinisk diætist, kok, Cand. Pæd. Pæd., selvstændig ved Slanke+ www.slankeplus.dk Heidi Dinesen, afdelingsleder, Familieplejen Vejle Kommune Prævalensen af overvægt og svær overvægt er stigende i den vestlige verden, herunder også i Danmark. I 2010 foretog Region Midtjylland en undersøgelse, hvor det blev skønnet, at antallet af overvægtige voksne er steget med 10% ...

Af Rikke Sørensen, læge, ph.d., Kardiologisk Afdeling, Rigshospitalet, Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital Atrieflimmer (AF) er en hyppig rymteforstyrrelse, som karakteriseres ved uregelmæssig puls, udgående fra atriet. Impulserne fra atrierne kan opstå fra flere områder, hvorfor generering af impulserne er ukoordinerede, deraf den uregelmæssige puls. Frekvensen af impulserne ved AF varierer fra lav til høj og ...

Af Berit Lassen, praktiserende læge, Lægecenter Korsør Helge Madsen, praktiserende læge, Lægecenter Korsør Søren Gottlieb praktiserende læge, Lægecenter Korsør Lægecenter Korsør har lang tradition for at prioritere terminale kræftpatienter, og vi har gennem de seneste ti år organiseret indsatsen for patienter med kronisk sygdom i teamarbejde med vores sygeplejersker. For nogle år siden blev det ...

Af Christian Wøhlk, BSc. Med, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital Anna von Bülow, læge, ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital Celeste Porsbjerg, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d., Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital   I Danmark lider ca. 6% af befolkningen af astma. Astma er karakteriseret ved symptomer såsom periodevis åndenød, hoste og pibende vejrtrækning, kronisk inflammation i luftvejene og ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD