Af Sten Madsbad, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital   DPP-4 hæmmerne har nu været på marked i ca. fem år, og det er tid til at gøre status omkring pro et contra brugen af DPP-4 hæmmerne. Der er aktuelt fire DPP-4 hæmmere på det danske marked: Januvia® (sitagliptin), Galvus® (vildagliptin), Onglyza® (saxagliptin) og ...

Af Peter Gaardbo Simonsen, praktiserende læge, Skagen Hos sundhedsfaglige er der af og til erkendelse af, at en situation eller et forløb ikke har været optimalt. Måske har patienten taget skade – måske kunne det blot være sket, men under alle omstændigheder står vi overfor en brist i patientsikkerheden – der er tale om en ...

Af Michel Kjeldsen, praktiserende læge, Slangerup Hovedparten af patienterne med type 2-diabetes får varetaget behandling og kontroller i almen praksis. For at kunne varetage denne opgave er det nødvendigt, at praksis er ”gearet” til opgaven, og en veldefineret fordeling af opgaver og ansvar blandt læge og sygeplejerske er en forudsætning for god kontrol. Nedenfor er ...

Af Tove Haller Ydegaard, konsultationssygeplejerske, Ringe I min praksis har vi afsat et kvarter til en diabetes kvartalskontrol. På den tid skal vi nå at måle blodtryk, tage blodprøver, veje patienten, spørge ind til rygning og motion og i øvrigt nå at få afdækket andre problemstillinger i forhold til at have diabetes. Umiddelbart lyder det ...

Af Signe Marie Lyck, jordemoder, vægtstoprådgiver, praksisassistent, Lægehuset i  Hejls Da jeg første gang sad på Gerlev Idrætshøjskole og skulle i gang med uddannelsen til vægtstoprådgiver, fortrød jeg. Det forpligter at tage en forholdsvis dyr uddannelse, og jeg spurgte mig selv, om jeg i virkeligheden har tålmodighed til at arbejde med overvægt. Jeg havde på ...

Af Per Brændgaard, cand.scient. i human ernæring, selvstændig underviser og konsulent   Motivation er vigtig, men motivation er ikke alt, og motivation bliver ofte grebet forkert an.   Det er vigtigt, at vi som sundhedsprofessionelle gør os klart, at vi ikke kan motivere. Det, vi kan, er, at vi kan kommunikere. Den rette kommunikation kan ...

Af Jens Birkedal Friberg, overlæge, ph.d., Kardiologisk Sektion, Hvidovre Hospital   Atrieflimren (AF) er den hyppigste kardielle arytmi. Prævalensen af AF er omkring 3% for danske mænd over 50 år og omkring 1% for kvinder over 50 år. Den mest frygtede konsekvens af AF er apopleksi. Risikoen for apopleksi hos personer med AF er øget ...

Af Steen Husted, ledende overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland Patienter med atrieflimren kan spænde fra asymptomatiske tilstande til symptomatisk hjertesvigt og akut apopleksi, der kan være det første symptom på sygdommen. Ved atrieflimren er risikoen for apopleksi forøget med faktor fem, og i 20% af alle apopleksi-tilfælde er atrieflimren årsagen. Risikoen for ...

Af Mette Glindorf, klinisk oversygeplejerske, Mcn, Steno Diabetes Center   Tilværelsen med diabetes er forbundet med risiko for udvikling af senkomplikationer. Type 2-diabetes er en kronisk livslang sygdom, som kan føre til udvikling af såvel akutte og kroniske komplikationer, som kan true patientens livskvalitet og livslængde.   Risikoen for at udvikle sendiabetiske komplikationer stiger generelt ...

Af Bodil Bjørnshave Noe, adjunkt, sygeplejerske, cand. scient. san., ph.d., Aarhus Universitet og Regionshospitalet i Viborg Effekt af KOL-rehabilitering er dokumenteret i en lang række klinisk kontrollerede studier og anbefales som en integreret del af den tværfaglige og tværsektorielle behandling og opfølgning af KOL. Konkrete anvisninger på, hvordan KOL rehabilitering tilrettelægges, er beskrevet i internationale ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD