Af Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge, ph.d., MPH, associeret professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden Patienter med KOL og/eller psykisk sygdom er nogle af de meget tunge patientgrupper i almen praksis. Sygdommene går ofte hånd i hånd: KOL er meget hyppigt hos psykisk syge, og KOL-patienter lider ofte af angst og depression. Fælles for dem ...

Af Gorm Thusgaard, praktiserende læge, lægefaglig konsulent, Skt. Lukas Hospice, Hellerup Helle Gamborg, specialsygeplejerske, udgående hospice-team, Skt. Lukas Hospice, Hellerup Udvikling og optimering af den medicinske og plejemæssige palliationsbehandling begyndte på hospice og de palliative afdelinger – først og fremmest ved behandling af cancerpatienter. Denne viden kan bruges til alle patienter i palliativ og terminal ...

Af Nickie Larsen, konsultationssygeplejerske, Allerød Tiden til at yde omsorg for vore svært syge patienter i almen praksis kan planlægges og sættes i system – et langt stykke hen ad vejen. For to år siden erfarede jeg, at vi i den almen praksis, jeg arbejder i, var utilstrækkelige i forhold til organisering og varetagelse af ...

Af Helle Timm, centerchef, mag.art., ph.d., Palliativt Videncenter (PAVI) Palliativ indsats i almen praksis kan formodentlig forbedres ved øget sundhedsfaglig opmærksomhed på lidelser forbundet med livstruende sygdomme og øget viden om, hvordan man kan lindre lidelser og bidrage til øget livskvalitet. Palliativ indsats betyder lindrende indsats og retter sig mod personer med livstruende sygdomme. De ...

Af Per Warrer Petersen, speciallæge i almen medicin, Din Diabetes Klinik Hypoglykæmi er en vanskelig definerbar tilstand, der omfatter tilstande med for lavt blodsukker og tilstande med symptomer, som optræder ved og er forenelige med lavt blodsukker. Hypoglykæmiske episoder er almindelige, og risikoen er omdiskuteret. De kan være uerkendte og asymptomatiske. Som kortvarige og enkelstående ...

Af Marianne Melau, sygeplejerske, M.sc., forskningsassistent, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center København Unge med begyndende psykose møder også op i almen praksis. Det er dog langt fra sikkert, at en tidlig kontakt også medfører tidlig behandling. Flere unge oplever det meget intimt og vanskeligt at fortælle om deres oplevelser og kommer til at underdrive problemets art og ...

Af Ulrik Dixen, overlæge, ekstern klinisk lektor, ph.d., Kardiologisk Sektion, Medicinsk Enhed, Hvidovre Hospital Antikoagulation er en udbredt peroral blodfortyndende behandling eller forebyggelse, der anvendes til flere og store patientgrupper. De primære mål med antikoagulation er behandling og forebyggelse af blodpropper; i det venøse system i ben og lunger og på den arterielle side hjerne, ...

Af Tove Amby, specialeansvarlig diabetessygeplejerske, Diplom i Klinisk Sygepleje, Medicinsk Endokrinologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, som personen lever med 365 dage om året. At få diabetes integreret i livet og finde en balance mellem liv og sygdom er en udviklingsproces, som kun finder sted, hvis personen påtager sig ansvaret for ...

Af Tina Dreyer, sygeplejerske, Ballerup Som sygeplejersker er vi flasket op med Marevan som AK-behandling. Det er nemt at få klarhed over, om patientens INR ligger i niveau – især hvis man har et apparat, som måler på kapillærblod og giver svaret med det samme. Men selv om man tegner og fortæller, er det for ...

Alkoholforbrugets betydning blandt operationspatienter Af Bolette Pedersen, cand.scient., ph.d.-studerende. Clinical Health Promotion Centre, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.   Det er velkendt, at et højt alkoholforbrug kan skade helbredet på langt sigt, men alkohol kan også på kort sigt skade helbredet. Et eksempel er, hvordan alkohol giver problemer for operationspatienter. Alle former for alkoholstorforbrug øger risikoen ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD