Av Karin Berger, Dr Med. Vet., Institutionen för Experimentell medicinsk vetenskap, Lunds Universitet Högt intag av frukt och grönsaker har i många studier visat sig kunna förebygga typ 2-diabetes, men effekten anses till stor del bero på vilka frukter, bär och grönsaker som konsumeras.1 Frukters och bärs olika förmåga att förebygga, och även i viss ...

Av Susanna Larsson, docent, Enheten för nutritionsepidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Agneta Åkesson, professor, Enheten för nutritionsepidemiologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Det är allmänt känt att det är hälsosamt med grönsaker och frukt och att vi bör hålla vikten, motionera regelbundet och inte röka för att hålla oss friska. Däremot vet vi mindre ...

Av Claes Held, docent, överläkare, Uppsala Akut kranskärlssjukdom (AKS), eller akut koronart syndrom, utlöses oftast av en erosion, fissur eller ruptur av ett aterosklerotiskt plack, som in sin tur leder till trombosbildning i ett kranskärl på grund av trombocyt- och koagulationsaktivering. Under de senaste decennierna har den förbättrade behandlingen vid AKS lett till en halvering ...

Av Åke Andrén-Sandberg, professor emeritus i kirurgi, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm I denna tidning redovisade jag i september 2013 det kliniska och vetenskapliga läget för diabetes 3c, det vill säga den typ av diabetes som anses bero på primär sjukdom i exokrina pankreas, oftast pankreascancer eller kronisk pankreatit (80 % av alla med diabetes 3c). ...

Av Ann-Cathrin Jönsson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet Johanna Ek, med.dr, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Christine Kremer, docent, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö   Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligaste riskfaktorerna för cerebral infarkt (CI). Insjuknandet i FF ökar med stigande ålder och är vanligare bland män än bland kvinnor, men kvinnor får oftare ...

Av Sten Madsbad, professor, med.dr, överläkare, Endokrinologisk avdelning, Hvidovre hospital   Denna översiktsartikel fokuserar på effekten av antidiabetika på hjärt–kärlsjukdom (tabell 1). Artikeln beskriver den dagsaktuella kunskapen om olika antidiabetikapreparat och presenterar de senaste resultaten från kardiovaskulära utfallsstudier.   Metformin Metformin anses vara det lämpligaste förstahandsvalet. År 2008 rapporterade UKPDS-studien att metformin i jämförelse med ...

Av Lisa Arnetz, med.dr, ST-läkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna   Svenska män diagnostiseras med typ 2-diabetes (T2D) något tidigare i livet än kvinnor, och vid lägre BMI.1 Kvinnor med T2D uppnår i mindre utsträckning god metabol kontroll1 och har högre mortalitet.2 Risken för hjärt–kärlsjukdom är förhöjd vid T2D oavsett kön, ...

Av Bengt Zöller, med.dr, docent i internmedicin, specialist i allmänmedicin, Centrum för primärvårdsforskning, Lunds Universitet, Region Skåne Det finns åtskilliga belägg för att många folksjukdomar ärvs inom familjer.1 Vår tredje vanligaste kardiovaskulära sjukdom, venös tromboembolism (VTE), är en sådan sjukdom.2 De vanligaste manifestationerna utgörs av lungemboli och trombos i nedre extremiteterna, men trombos kan även ...

Av Charlotte Ytterberg, med.dr, leg, sjukgymnast med specialistkompetens, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset   Lisbeth Rosenbek Minet, med.dr, leg. sjukgymnast, Klinisk Institut, Syddansk universitet, Rehabiliteringsavdelningen, Odense universitetssjukhus, Danmark Elizabeth Peterson, med.dr, leg. arbetsterapeut, Institutionen för arbetsterapi, University of Illinois, Chicago Lena von Koch, med.dr, leg. sjukgymnast med specialistkompetens, Institutionen ...

Av Elina Vinberg, Research assistant, Department of Research, Cancer Registry of Norway, Oslo Elisabete Weiderpass, Senior Medical Officer, Head of Department of Research, Department of Research, Cancer Registry of Norway, Oslo, Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Tromsø, The Arctic University of Norway, Tromsø, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD