Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk  ledsjukdom som kan utvecklas i patienter med psoriasis i huden, ofta en mild sådan. Sjukdomen är heterogen och ledsjukdomen kan drabba enstaka leder (mono-/oligoartrit) som flera leder (polyartrit; >4 leder engagerade). Muskel och senfästen kan också angripas. En viktig forskningsuppgift är att identifiera molekylära signalvägar och biomarkörer för PsA ...

Av Ann Pontén, docent, överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Formaldehyd är en kemikalie som i höga koncentrationer kan orsaka kemiska brännskador. Den används i låga koncentrationer som konserveringsmedel för att motverka mikrobiell växt i bland annat hudvårdsprodukter. Formaldehyd, vars kemiska formel är C-H2-O, är en vanlig orsak till kontaktallergi. Kemikalien är en ...

Urtikaria

Uncategorized | BestPractice | kl. 11:12 | ,,,

Av Joanna Wallengren, docent, överläkare, Hudkliniken, SUS Lund Urtikariella kvaddlar och klåda beror huvudsakligen på degranulering av mastceller och kan aktiveras av flera faktorer. Den vanligaste är infektion (28–62 procent) där urtikaria vanligtvis uppstår inom en vecka. Födoämnesallergi har verifierats hos mellan 1 och 15 procent av vuxna patienter med akut urtikaria och läkemedel har beskrivits ...

Av Behnaz Erfani, toxikolog, Arbets-och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Carola Lidén, professor, Arbets-och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Klara Midander, forskarassistent, Arbets-och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Nickel är fortfarande den vanligaste orsaken till kontaktallergi och eksem.1 Frisättningen av nickel från föremål som är avsedda att komma i långvarig kontakt med ...

Av Lars Falk, överläkare, docent, Hudkliniken och FoU-enheten för närsjukvården, Region Östergötland Mycoplasma genitalium upptäcktes av David Taylor Robinson 1980. Bakterien kunde odlas fram på speciellt medium på prov från två män med symtomatisk uretrit.1 Bakterien har det hittills minsta genomet som har upptäckts. Den är därför helt beroende av värdceller för sin förökning och ...

Av Charlotta Enerbäck, professor i dermatologi, Linköpings universitet Psoriasis är en kronisk, immunmedierad inflammatorisk hudsjukdom som drabbar mellan 2 och 3 procent av befolkningen. Förutom en ökad risk för psoriasisartrit löper patienter med psoriasis högre risk att utveckla fetma, dyslipidemi, hypertoni och diabetes, vilka alla är komponenter i det metabola syndromet.1 Psoriasis kan också ge ...

På senare år har en del förändringar gjorts i de internationella riktlinjerna för handläggning av kronisk urtikaria med eller utan angioödem. Klassifikationen har ändrats och det har lyckligtvis även kommit fler möjligheter båda vad gäller utredning och behandling av detta plågsamma och ofta långvariga tillstånd.  Allt oftare finns en orsak och man har därför lämnat ...

  Av Jenny Mjösberg, fil.dr, forskarassistent, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet Liv Eidsmo, docent, ST-läkare, Enheten för dermatologi, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Medfödda (eng. innate) lymfoida celler (ILC) beskrevs första gången 1997 som en grupp celler med förmåga att organisera immunceller och stromaceller i lymfoida ...

Av Marléne Isaksson, överläkare, docent, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Malmö Den studie som vi på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i Malmö genomförde för några år sedan i samarbete med den allmändermatologiska delen av hudkliniken i Malmö kan sammanfattas med denna uppmaning: ”Allergitesta alla barn med böjveckseksem om de har eksem på händerna eller fötterna.” ...

Av Tobias Granberg, med.dr, ST-läkare, postdoctoral research fellow, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Röntgenkliniken Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset, Department of Radiology, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital I forskningsstudier, läkemedelsprövningar och i klinisk vardag ses ett allt större intresse för kvantitativa radiologiska mått vid MS. Överensstämmelsen mellan antalet T2-lesioner och den kliniska ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD