Näringsämnen i form av livsmedel och kosttillskott är föremål för omfattande intresse bland idrottsutövare. Såväl professionella idrottare som motionärer gör medvetna val och efterfrågar produkter som påstås ha prestationshöjande effekter. Rödbetor innehåller ämnen som anses prestationshöjande och rödbetsjuice används inom konditionskrävande idrotter. Denna artikel syftar till att kartlägga det vetenskapliga underlaget för påståendet att rödbetsjuice ...

Effekter av NSAID på träningsresultat

Reumatologi | Tommy Lundberg | 26. Nov 2018 kl. 2:25 | ,

Smärta och stelhet vid reumatiska sjukdomar behandlas ofta med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Nedsatt rörlighet och försämrad muskelfunktion ger dessutom indikation för fysisk aktivitet och träning för dessa patienter. Ny forskning visar dock att regelbundet intag av NSAID kan försämra den långsiktiga träningseffekten. NSAID-läkemedlens funktion NSAID-gruppen omfattar ett flertal läkemedel med olika verksamma substanser som ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / Hjärta-kärl/ Lungmedicin

Nr. 34 • september 2019
Årgång 9
  • KOL
  • Kronisk hosta
  • LDL-kolesterol