Effekter av NSAID på träningsresultat

| Tommy Lundberg | 26. Nov 2018 kl. 2:25 | ,

Smärta och stelhet vid reumatiska sjukdomar behandlas ofta med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Nedsatt rörlighet och försämrad muskelfunktion ger dessutom indikation för fysisk aktivitet och träning för dessa patienter. Ny forskning visar dock att regelbundet intag av NSAID kan försämra den långsiktiga träningseffekten. NSAID-läkemedlens funktion NSAID-gruppen omfattar ett flertal läkemedel med olika verksamma substanser som ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer