Blodkärlstillväxt är en nödvändig process – ett vedertaget kännetecken – för att tumörer ska kunna överleva och växa.1 Tumörer är beroende av tillväxt av nya blodkärl, så kallad angiogenes, för tillförsel av näringsämnen och syre samt för bortforslande av slaggprodukter. Tumörceller använder också dessa blodkärl som en väg att sprida sig till avlägsna organ, en ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD