Vaccination mot infektionssjukdomar är en tillämpning inom medicinen som tillhör de mest framgångsrika i fråga om att förhindra dödlighet. Difteri, stelkramp och mässling är under kontroll i Sverige tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet.Dock saknas fortfarande vaccin mot flera allvarliga sjukdomar orsakad av till exempel HIV-1, ebolavirus och zikavirus. En ökad förståelse kring de immunologiska mekanismer ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 26 • maj 2019
årgång 5
  • Astma och KOL
  • Haemophilus influenzae
  • Astmautveckling