Workshop om Waldenströms makroglobulinemi (IWM10) i New York 11–14 oktober 2018 Steven Treon, chef för Bing Center for Waldenström’s Macroglobulinemia vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, har ett stort intresse för den som upptäckte denna sjukdom. Det ledde till att han under förberedelserna för den 10:e internationella workshopen om Waldenströms makroglobulinemi (IWM10) råkade läsa en ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD