Workshop om Waldenströms makroglobulinemi (IWM10) i New York 11–14 oktober 2018 Steven Treon, chef för Bing Center for Waldenström’s Macroglobulinemia vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston, har ett stort intresse för den som upptäckte denna sjukdom. Det ledde till att han under förberedelserna för den 10:e internationella workshopen om Waldenströms makroglobulinemi (IWM10) råkade läsa en ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / Hjärta-kärl/ Lungmedicin

Nr. 34 • september 2019
Årgång 9
  • KOL
  • Kronisk hosta
  • LDL-kolesterol