Den årliga incidensen av whiplashtrauma är cirka 30 000 per år i Sverige, och över hälften av dessa personer får kroniska besvär.1,2 Den plötsliga accelerations–retardationskraft som nacken utsätts för vid skadetillfället överför rörelseenergi till nackens strukturer och kan orsaka mångåriga besvär med smärta och nedsatt funktion.3 Vanliga symtom är nacksmärta, huvudvärk, illamående, yrsel, ostadighetskänsla, tinnitus och ...

Cirka 300 invånare per 100 000 drabbas årligen av whiplashskador. Upp emot 90 procent av dem som drabbas av neurologiska symtom efter whiplashvåld har kvarstående besvär ett år senare.1,2 Skuldran är ofta uppdragen på den smärtande sidan, vilket kan bero på att detta minskar tensionen i de nervstrukturer som passerar plexus brachialis.3  Det kan i ...

Av Gunnel Peterson, leg. sjukgymnast, med.mag., doktorand, VC Linden, primärvård Katrineholm, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Anneli Peolsson, professor, leg. sjukgymnast, forskarutbildningsstudierektor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Kronisk nacksmärta och nedsatt funktion är vanligt efter whiplashskada, och upp till 50 procent av de drabbade ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer