MEDtalks

– Utbildning och vetenskaplig dialog

Dermatologi

2:45

Philips Blue Light Control

Professor Matthias Born visar i denna MEDtalk den dev…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/vfcnsw6ttq.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_vfcnsw6ttq videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
11:27

Clinical proof points

Professor Matthias Born visar i denna MEDtalk den klinis…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/pomm3zccy4.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_pomm3zccy4 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
9:25

Light and research

I denna korta BestPractice MEDtalk följer vi forskare och professo…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/chfymbor6k.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_chfymbor6k videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Matthias Born MEDtalk Philips Blue Control 6:11

Trends in light treatment

En ny typ av fototerapi som använder sig av blått LED-ljus är ut…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/u4vvn8cylo.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_u4vvn8cylo videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar

38:52

Diabetes och kardiovaskulära risker

Det sker en snabb global ökning av diabetes och ned­satt glukosin…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/nt0fbiqvnx.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_nt0fbiqvnx videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
16:11

Nya snabbverkande måltidsinsuliner kan förbättra diabetesbehandling

Finns det behov av att använda nya och snabbare måltidsinsuliner?…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4s5hcim84b.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4s5hcim84b videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
22:05

Behandling efter metformin

I denna MEDtalk får du svar på hur du genom individualiserad beha…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/x2yovmpski.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_x2yovmpski videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
31:14

Nyheter - Analoga Basinsuliner

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/nm6ne40nto.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_nm6ne40nto videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
23:00

Att matcha rätt NOAK till rätt patient

Många patienter är i AK-behandling. H…

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/makfuhufis.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_makfuhufis videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
16:00

Nya ESC guidelines med fokus på patienten och livsstilsfaktorer

Livstidsrisk för att utveckla förmaks…

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/5nhpl73d26.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_5nhpl73d26 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Per Mårin BestPractice 24:02

Behandlingsstrategier vid diabetes typ 2

Olika läkemedels verkningsmekanismer påverkar patogenesen på olika …

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/01kndgh3uo.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_01kndgh3uo videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Anders Tengblad BestPractice 23:25

Hur behandla äldre patienter med typ 2-diabetes

Den äldre patienten har en ökad risk för kardiovaskulära kompli…

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/up6v4zwhzc.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_up6v4zwhzc videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Magnus Löndahl behandlingstrappa vid diabetes typ 2 BestPractice 26:08

Behandlingstrappa vid typ 2-diabetes

Behandlingstrappa vid typ 2-diabetes Diabetes är en av vår tids s…

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/atvg2c7a1m.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_atvg2c7a1m videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Lars Rydén diabetes BestPractice 25:00

Nytt om diabetes och kardiovaskulära risker

Patienter med diabetes har ökad risk för att utveckla och dö av …

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/6wzscpau6e.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_6wzscpau6e videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Lars Rydén diabetes BestPractice 25:00

Diabetes och hjärtkärlsjukdom - ett multifaktoriellt omhändertagande

Patienter med typ 2-diabetes löper en ökad risk att utveckla och …

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/00vcqgbzed.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_00vcqgbzed videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Hematologi

4:04

Risken för djup ventrombos och lungemboli vid cancer kan reduceras

Incidensen av venös trombos bland inlagda patienter med aktiv cancer …

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ucrne1oatm.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ucrne1oatm videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
10:13

Uppseendeväckande resultat

Patienter med avancerat Hodgkins lymfom i stadium III eller IV kan med…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/d2dmb3v30u.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_d2dmb3v30u videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
4:59

Paradigmskifte för användning av MRD

”Minimal residual disease” (MRD) var fokus vid flera intressanta s…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kb2mzq1r6h.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kb2mzq1r6h videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
1:48

Utsättning av TKI-behandling vid KML

Varaktigheten av “Deep Molecular Response” är den viktigaste fakt…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kenrt8ujfw.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kenrt8ujfw videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
4:10

Reglering av behandlingsrespons

Val av första linjens behandling vid myeolomatos, reglering av behand…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eqfnlbv18k.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_eqfnlbv18k videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
3:29

Större sensitivitet för BCL2-hämmare vid KLL

Behandlingen av KLL befinner sig i en ny era med flera nya behandlings…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/sry378yzy2.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_sry378yzy2 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
2:30

Nytt om köldagglutininsyndrom och KLL

Enligt Henrik Hjorth-Hansen kan nu patienter med köldagglutininsyndro…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ghucxeuf9e.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ghucxeuf9e videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
2:27

Imponerande data om KLL

Nya resultat för behandling av KLL presenterades vid flera sessioner,…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/xsubgo1rmg.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_xsubgo1rmg videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
2:08

Fortsatt nivolumab-behandling vid Hodgkins lymfom

Patienter med recidiverande/refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom som …

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/dur7njnr40.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_dur7njnr40 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
11:55

Hur behandla patienter i återfall efter behandling med ASCT?

Hör professor Philippe Moreau redogöra för två centrala område…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/njmpoaszdr.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_njmpoaszdr videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
13:24

Behandlingsalgoritm vid multipelt myelom

Hör professor Philippe Moreau redogöra för två centrala område…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/e30ohomwpu.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_e30ohomwpu videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

ASH 2017

4:04

Risken för djup ventrombos och lungemboli vid cancer kan reduceras

Incidensen av venös trombos bland inlagda patienter med aktiv cancer …

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ucrne1oatm.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ucrne1oatm videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
10:13

Uppseendeväckande resultat

Patienter med avancerat Hodgkins lymfom i stadium III eller IV kan med…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/d2dmb3v30u.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_d2dmb3v30u videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
4:59

Paradigmskifte för användning av MRD

”Minimal residual disease” (MRD) var fokus vid flera intressanta s…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kb2mzq1r6h.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kb2mzq1r6h videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
1:48

Utsättning av TKI-behandling vid KML

Varaktigheten av “Deep Molecular Response” är den viktigaste fakt…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kenrt8ujfw.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kenrt8ujfw videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
4:10

Reglering av behandlingsrespons

Val av första linjens behandling vid myeolomatos, reglering av behand…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/eqfnlbv18k.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_eqfnlbv18k videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
3:29

Större sensitivitet för BCL2-hämmare vid KLL

Behandlingen av KLL befinner sig i en ny era med flera nya behandlings…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/sry378yzy2.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_sry378yzy2 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
2:30

Nytt om köldagglutininsyndrom och KLL

Enligt Henrik Hjorth-Hansen kan nu patienter med köldagglutininsyndro…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ghucxeuf9e.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ghucxeuf9e videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
2:27

Imponerande data om KLL

Nya resultat för behandling av KLL presenterades vid flera sessioner,…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/xsubgo1rmg.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_xsubgo1rmg videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
2:08

Fortsatt nivolumab-behandling vid Hodgkins lymfom

Patienter med recidiverande/refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom som …

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/dur7njnr40.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_dur7njnr40 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Lungmedicin

8:57

Hur seponera behandling med steroider?

Här får du…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/1tegmrxqej.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_1tegmrxqej videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
8:21

Hur behandla KOL i öppenvården?

Vi har många patienter i öppenvården med KOL. Det är av stor kl…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/vppfazho2h.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_vppfazho2h videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
6:28

Hur upptäcks KOL-patienten?

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/tqvmbm9y0c.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_tqvmbm9y0c videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Kjell Larson MEDtalk 26:40

Differentialdiagnostik

Astma och KOL liknar varandra när det gäller symtom men skillnade…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/h9cxmkao4h.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:75.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_h9cxmkao4h videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
26:31

Nyheter inom KOL-behandling

Livsstilsändringar utgör en viktig del i behandlin­gen och det k…

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/7qqov4mso0.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_7qqov4mso0 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Christer Janson KOL BestPractice 20:24

Terapival vid KOL - nya riktlinjer från Läkemedelsverket

Det har kommit nya riktlinjer från Läkemedelsverket för behandli…

<script src="//fast.wistia.com/embed/medias/2j44pt55c2.jsonp" async></script><script src="//fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_2j44pt55c2 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Multipel skleros

13:02

Återställning av immunsystem vid multipel skleros

Behandlingsstrategierna vid multipel skleros har ändrats under de …

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/o3ecikyfbt.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_o3ecikyfbt videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

Reumatologi

20:08

Behandling av RA med JAK-hämmare - Kliniska erfarenheter från Australien

I enlighet med de uppdaterade riktlinjerna från EULAR är nu JAK-h…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrsiprxtks.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qrsiprxtks videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
21:07

The importance of early diagnosis and new treatment of RA

This Medtalk is a conversation among former EULAR president and Pro…

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/6mogui3vcv.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_6mogui3vcv videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>

KOMMANDE MEDtalkKOMMANDE MEDtalk

Maj 31, 2018 12:05

Hypoglykemier och hjärtkärlhändelser

Mona Landin-Olsson I Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar, Primärvård

Anmäl dig här