Diabetes och hjärtkärlsjukdom – ett multifaktoriellt omhändertagande

Lars Rydén | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Bestpractice | Augustiii 25, 2016

 

Föreläsare: Lars Rydén

Patienter med typ 2-diabetes löper en ökad risk att utveckla och dö i hjärtkärlsjukdomar. För kvinnliga patienter med typ 2 diabetes är risken 4,3 gånger större och för män 2,7 gånger större. Genom ett målinriktat omhändertagande med tydliga behandlingsmål kan man som läkare tillsammans med patienten påverka detta. På bestprac.se kan du se en 25 minuters lång ut­bildning om målinriktat omhändertagande för att minska risken för dina patienter att utveckla och dö i hjärtkärlsjukdomar vid typ 2 diabetes. Du får kunskap om: • Diabetes typ 2 och ökad risk att utveckla hjärt-infarkt. • Målinriktat omhändertagande - vilka ska behand­lingsmålen vara och vad är betydelsen av dessa? • Vilka är de viktigaste rekommendationerna för att minska diabetes typ 2 patientens ökade risk att utveckla och dö i hjärtkärlsjukdomar? Du får svar på detta under 25 minuter online med: Lars Rydén, Senior Professor, Enheten för Kardiologi, Karolinska Institutet, Solna Diabetes och hjärtkärlsjukdom - ett multifaktoriellt omhändertagande 14 april, klockan 12.05