Nyheter – Analoga Basinsuliner

Professor Chantal Mathieu | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Mars 22, 2017

 

Föreläsare: Professor Chantal Mathieu

I denna MEDtalk sätter vi fokus på de analoga basinsuliner som finns tillgängliga för behandling av diabetes i Sverige. Här får du svar på vilken klinisk effekt som kan uppnås samt vilken betydelse val av behandling kan ha för patienten.