Återställning av immunsystem vid multipel skleros

Zsolt Illes | Multipel skleros | Januari 25, 2018

Föreläsare: Zsolt Illes

Behandlingsstrategierna vid multipel skleros har ändrats under de senaste åren. Numera gäller att välja en så effektiv behandling som möjligt initialt så att skadorna till följd av MS kan begränsas och nya skador kan förebyggas. Flera av de nyare behandlingarna påverkar immunsystemets funktion. I denna MEDtalk redogör professor Zsolt Illes, överläkare vid Neurologisk Afdeling, Odense Universitetssygehus,för den kliniska betydelsen av återställning av immunsystemet vid MS.