Att matcha rätt NOAK till rätt patient

Professor Carina Blomström Lundqvist | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Bestpractice | December 3, 2016

 

Föreläsare: Professor Carina Blomström Lundqvist

Många patienter är i AK-behandling. Hur de står sig de olika NOAKs i jämförelse med Marevan, hur förebygger du stroke, vilka de studier finns om antikoagulantia (effekt, säkerhet och blödningsrisk) och vad säger de?