Behandla KOL

Christer Janson | Primärvård | December 5, 2018

Föreläsare: Christer Janson

I detta MEDtalk berättar Christer Janson om grunderna i hur man behandlar KOL, vikten att undersöka och behandla komorbiditet och livsstilsfaktorer, vad de nya GOLD riktlinjerna 2019 rekommenderar och slutligen visar Christer ett enklare behandlingsschema, en förenklad modell för behandlingstrappa vid KOL.