Behandling efter metformin

Anders Tengblad | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Mars 24, 2017

 

Föreläsare: Anders Tengblad

I denna MEDtalk får du svar på hur du genom individualiserad behandling ser till att dina patienter får den behandling som passar dem bäst.