Behandling av exacerbationer akut församling vid KOL

Christer Janson | Primärvård | December 5, 2018

Föreläsare: Christer Janson

Hör Christer Janson, professor och läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala prata om exacerbationer, akuta försämringar vid KOL. Christer berättar varför det är viktigt att behandla exacerbationer, hur man bedömer nivån av försämring, hur man behandlar på kort och lång sikt samt vikten av en skriftlig behandlingsplan. Han berättar även om hur man instruerar för att låta patienten ta en aktiv del i sin behandling för att förebygga akuta försämringar vid KOL.