Behandling av RA med JAK-hämmare – Kliniska erfarenheter från Australien

Peter Nash | Reumatologi | Februari 12, 2018

 

Föreläsare: Peter Nash

I enlighet med de uppdaterade riktlinjerna från EULAR är nu JAK-hämmare ett likvärdigt behandlingsalternativ vid förstalinjesbehandling av patienter med RA som uppnått otillräcklig effekt med metotrexat. Två JAK-hämmare är hitttills godkända men flera är på väg. I denna MEDtalk presenterar Peter Nash data från mer än åtta års klinisk erfarenhet med JAK-hämmare – en behandling som i allt ökande omfattning väljs i Australien. Peter Nash är reumatolog och associate professor vid Department of Medicine, University of Queensland, Australia. Han har primärt fokus på data rörande tofacitinib.