Behandlingsstrategier vid diabetes typ 2

Per Mårin | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Bestpractice | November 10, 2016

 

Föreläsare: Per Mårin

Olika läkemedels verkningsmekanismer påverkar patogenesen på olika sätt vid behandling av patienter med typ 2-diabetes. Det finns för- och nackdelar med olika preparat speciellt i relation till insulinbehandling. Genom en strategi som bygger på indi¬viduell behandling i nära samarbete mellan patient och sjukvård har Per Mårin lyckats öka måluppfyllnaden för patienter med typ 2-diabetes.