Behandlingstrappa vid typ 2-diabetes

Magnus Löndahl | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Bestpractice | Augustiii 26, 2016

 

Föreläsare: Magnus Löndahl

Behandlingstrappa vid typ 2-diabetes Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar. Svenska Diabetesförbundet uppskattar att cirka 450.000 svenskar har diabetes. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar med stigande ålder där 10-20 procent av befolkningen över 65 år får sjukdomen. Behandlingsgrunden är modifieringar i livsstil för patienten, men ofta är detta otillräckligt. Fokus på detta seminarium är att få en överblick över Olika behandlingsalternativ och var de kommer in i behandlingstrappan, dels som monoterapi men även i kombination med andra läkemedel. När sedan patienten får insulin, hur behandlar man bäst då? Vilka är riktlinjerna? Hur kan jag anpassa behandlingen efter patienten? Seminarium online Torsdagen den 12 maj klockan 12.05-12.35 Föreläsare Magnus Löndahl, Överläkare, Endokrinologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus