Diabetes och kardiovaskulära risker

Lars Rydén | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | November 7, 2017

 

Föreläsare: Lars Rydén

Det sker en snabb global ökning av diabetes och ned­satt glukosintolerans. Diabetes och kranskärlssjukdom är en vanlig och allvarlig kombination, samtidigt som dysglykemi är prognosförsämrande i sig. Prognosen är allvarlig och de som drabbas förtjänar mer uppmärk­samhet. Behandlingsframgången är beroende av en helhetssyn där man behandlar diabetes samtidigt som man tar hänsyn till de kardiovaskulära riskerna.

I dessa MEDtalk’s presenterar Lars Rydén , Senior professor, Institutionen för medicin K2, Karolinska Institutet i Stockholm, sambandet mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom och hur man ska minska risken för patienter med diabetes typ 2 att utveckla hjärtkärlsjukdomar.