Differentialdiagnostik

Kjell Larsson | Lungmedicin | Primärvård | maj 10, 2017

 

Föreläsare: Kjell Larsson

Astma och KOL liknar varandra när det gäller symtom men skillnaderna i behandlingsprinciper och prognos är stora, och det är därför viktigt att skilja mellan dem.

Se när du vill från den 29 maj klockan 12.05