EADV 2018: Djup kunskapsklyfta om psoriasis

Rosa Parisi & Ireny Iskandar | Dermatologi | EADV 2018 | Septttember 14, 2018