ECTRIMS 2018: Antikroppar mot jonkanal ökar MS-risken dramatiskt

Tomas Olsson | ECTRIMS 2018 | oktober 17, 2018

Föreläsare: Tomas Olsson

Undersökningar från det svenska MS-registret visar att antikroppar riktade mot anoctamin 2 ökar MS-risken dramatiskt. Sambandet kan kopplas till Epstein–Barr-virus, då några virus har ett fragment som är homologt med en mindre del av anoctamin 2. Enligt professor Tomas Olsson, Karolinska institutet, bidrar detta fynd till en förståelse av Epstein–Barr-virus som riskfaktor för multipel skleros.