ECTRIMS 2018: Ökad kunskap om kognitiva svårigheter och fatigue

Mikkel Anthonissen | ECTRIMS 2018 | oktober 17, 2018

Föreläsare: Mikkel Anthonissen

Kognitiva svårigheter bör ingå i bedömningen av patienter med multipel skleros, dels för att utvärdera hur de kognitiva svårigheterna påverkar patientens anknytning till arbetsmarknaden, sociala relationer och livskvalitet, dels för att underlätta vid val av behandling. På årets ECTRIMS-kongress presenterades studier som visar att kognitiva svårigheter och fatigue belastar patienterna i hög grad. I denna MEDtalk fokuserar Mikkel Anthonissen på detta och på de initiativ som har påbörjats i Danmark.