ECTRIMS 2018: Patienter i behandling med högeffektiva preparat får färre skov

Thor Ameri Chalmer | ECTRIMS 2018 | oktober 17, 2018

Föreläsare: Thor Ameri Chalmer

Thor Ameri Chalmer, läkare, doktorand, Det Danske Skleroseregister, har följt en grupp patienter som initialt behandlats med mer traditionell MS-behandling och som efter sjukdomsgenombrott bytt till en annan måttligt effektiv behandling eller en mer potent behandling. Vid jämförelse visade det sig att förekomsten av skov sjönk med 33 procent i den patientegruppp som behandlades med ett potentare och nyare preparat.