Fortsatt nivolumab-behandling vid Hodgkins lymfom

Jonathon B. Cohen | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Jonathon B. Cohen

Patienter med recidiverande/refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom som behandlades med nivolumab i studien CheckMate 2015 kunde med fördel fortsätta behandlingen trots progression. Det innebär enligt Jonathon B Cohen att tidpunkten för byte av behandling till ett annat preparat kan fördröjas med upp till nio månader.