Hur behandla äldre patienter med typ 2-diabetes

Anders Tengblad | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Bestpractice | Septttember 26, 2016

 

Föreläsare: Anders Tengblad

Den äldre patienten har en ökad risk för kardiovaskulära komplikationer, men också en ökad känslighet för biverknin­gar av mediciner i allmänhet och för hypoglykemier i synner­het. Att behandla den gamla patienten med typ-2 diabetes är därför en utmaning som kräver god kännedom om både patientens förutsättningar och läkemedlens effekter. Anders Tengblad svarar bl.a. på; Vilka är behandlingsmålen för äldre patienter med typ 2-diabetes? Vilken typ av behandling ska jag välja? Hur ska man undvika övermedicinering? Livsstil och kost, vilken roll spelar det för äldre patienter? Seminarium online från torsdagen den 6 oktober klockan 12.05 (du kan självklart titta med när det passar dig). Föreläsare Anders Tengblad, Distriktsläkare, specialistkompetens allmänmedicin, Medicine doktor, arbetar på Wetterhälsan, samt på Forsknings- och utbildningsenheten, Futurum i Region Jönköping