Hur behandla KOL i öppenvården?

Christer Jansson | Lungmedicin | Primärvård | November 20, 2017

 

Föreläsare: Christer Jansson

Vi har många patienter i öppenvården med KOL. Det är av stor klinisk betydelse att dessa patienter får en optimal behandling för att förhindra exacerbationer och minska dödligheten. Här redogör Christer Janson för hur du väljer en optimal behandlingsstrategi för dina patienter med KOL.