Hur seponera behandling med steroider?

Christer Jansson | Lungmedicin | Primärvård | November 20, 2017

 

Föreläsare: Christer Jansson

Här får du konkreta anvisningar om vilka patienter med KOL som kan ha fördel av steroidbehandling och för vilka som det inte är lämpligt samt ett tillvägagångssätt för hur man seponerar  steroidbehandlingen hos de patienter där steroidbehandling inte behövs.