ICS utsättningsverktyg – varför utsätta ICS, vilka patienter och hur gå till väga

Christer Janson | Primärvård | December 5, 2018

Föreläsare: Christer Janson

I detta MEDtalk berättar Christer Janson, professor och läkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, om inhalationssteroider och presenterar ett ICS-verktyg ”KOL och inhalationssteroider – en lathund för utsättning” till hjälp att optimera dina patienters KOL-behandling.  Christer redogör med hjälp av ICS-verktyget för vilka patienter som ska inhalationssteroider, hur man utsätter ICS och man hur gå till väga för att följa upp patienten.

ICS-verktyget är framtaget av Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp Höllviken, Björn Ställberg, docent, specialist i allmänmedicin, Gagnefs akademiska vårdcentral och Björn Stridh, specialist i allmänmedicin Kista Vårdcentral.