Imponerande data om KLL

Henrik Hjorth-Hansen | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Henrik Hjorth-Hansen

Nya resultat för behandling av KLL presenterades vid flera sessioner, och särskilt dessa imponerade på Henrik Hjorth-Hansen, överläkare på avdelningen för blodsjukdomar vid St. Olavs hospital. I denna MEDtalk berättar han om vilka resultat som har gjort störst intryck på honom. Han presenterar dessutom nya resultat för behandling av KML.