Hur upptäcks KOL-patienten?

Christer Jansson | Lungmedicin | Primärvård | November 14, 2017

 

Föreläsare: Christer Jansson

Har dina patienter utsatts för exponering för luftrörsskadliga ämnen, haft återkommande bronkitepisoder eller långvariga förkylningarluftvägssymtom som hosta, sputumproduktion, andfåddhet och/eller pip i bröstetnedsatt fysisk prestationsförmåga, känd hjärtsjukdom med andfåddhet eller lungröntgenbild som inger misstanke om KOL? Patienter med KOL underrapporterar ofta luftvägssymtom och luftvägssymtom bör efterfrågas. Här ges du instruktioner för hur du upptäcker dina patienter med KOL och hur de ska diagnosticeras.