Nya ESC guidelines med fokus på patienten och livsstilsfaktorer

Professor Carina Blomström Lundqvist | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Bestpractice | December 3, 2016

 

Föreläsare: Professor Carina Blomström Lundqvist

Livstidsrisk för att utveckla förmaksflimmer är 25% för män och kvinnor> 40 års ålder. Det uppskattas att 200.000 – 300.000 individer i Sverige har förmaksflimmer (2,9%). Patienter med förmaksflimmer har nedsatt livskvalitet och söker oftare sjukhusvård. Samtidigt ökar förmaksflimmer mortaliteten och risken för STROKE, vänstersidig kardiell dysfunktion och hjärtsvikt. I augusti 2016 utgav European Society of Cardiology (ESC) nya guidelines för behandling av förmaksflimmer.