Nyheter inom KOL-behandling

Christer Janson och Margareta Emtner | Lungmedicin | Primärvård | Bestpractice | Septttember 26, 2016

 

Föreläsare: Christer Janson och Margareta Emtner

Livsstilsändringar utgör en viktig del i behandlin­gen och det kan många gånger vara svårt att mo­tivera patienterna att ta en aktiv del i detta. Vilka ska behandlingsmålen vara och och hur uppnår man dem bäst? Här får du svaren på: • Vilka ska behandlingsmålen vara vid KOL? • Livsstilsändringar – vad kan man göra? • Vilken betydelse har de nya resultaten i förhål­lande till val av behandling? • Hur ändras pågående behandling – steg för steg? Seminarium online från torsdagen den 13 oktober klockan 12.05 Föreläsare Christer Janson, professor och överläkare på Allergi- och lungkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala Margareta Emtner, fysioterapeut på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala Universitet