Nytt om diabetes och kardiovaskulära risker

Lars Rydén | Diabetes / Hjärtkärlsjukdomar | Primärvård | Bestpractice | Augustiii 25, 2016

 

Föreläsare: Lars Rydén

Patienter med diabetes har ökad risk för att utveckla och dö av hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt finns det en osäkerhet om i vilken utsträckning behandling med glukossänkande läkemedel i sig påverkar patienternas kardiovaskulära risker. Den amerikanska läkmedelsmyndigheten FDA kräver numera att det skall finnas en dokumentation kring nya glukossänkande läkemedel att de inte ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. I annat fall godkänns de inte för behandling. Detta reser frågan, vilken kardiovaskulär påverkan har de existerande behandlingarna med glukossänkande läkemedel? Många studier har genomförts i frågan och andra är på väg. Vilket inflytande har det på behandlingsval och behandlingsstrategi i praxis? Vad bör prioriteras högst HbA1c eller kardiovaskulära risker? Du får svar på detta under 25 minuter online med: Lars Rydén Senior Professor, Enheten för Kardiologi, Karolinska Institutet, Solna Nytt om diabetes och kardiovaskulära risker 5 November, klockan 12.00