EADV 2018: Onykoskopi – en uppdatering

Michela Starace | EADV 2018 | Septttember 15, 2018

Föreläsare: Michela Starace

Michela Starace, universitetet i Bologna, ger här en vetenskaplig uppdatering om användning av onykoskopi i den dagliga kliniska verksamheten.