Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL

Christer Janson | Lungmedicin | Primärvård | maj 1, 2018

Föreläsare: Christer Janson

I tre korta MEDtalks ger Christer Janson, professor, överläkare, Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, sina råd på hur du kan optimera din behandling av KOL. I varje MEDtalk går han igenom en klinisk problemställning och kommer med förslag på hur du kan justera din insats:

  • Förebyggande behandling mot exacerbationer vid KOL
  • Hur förebygger man KOL-exacerbationer?
  • Hur ser behandlingstrappan ut vid KOL?