Paradigmskifte för användning av MRD

Carsten Utoft Niemann | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Carsten Utoft Niemann

”Minimal residual disease” (MRD) var fokus vid flera intressanta sessioner under årets ASH-möte i Atlanta. Hör Carsten Utoft Niemanns bedömning av hur användningen av MRD kommer att förändras genom att behandlingar i framtiden kan bli MRD-guidade.