Reglering av behandlingsrespons

Fredrik Schjesvold | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Fredrik Schjesvold

Val av första linjens behandling vid myeolomatos, reglering av behandlingsrepons med hjälp av MRD samt nya behandlingsmöjligheter med läkemedel med andra verkningsmekanismer än vi har kunskap om i dag är de tre huvudområden som Fredrik Schjesvold, chef för Oslo myelomatosesenter, Rikshospitalet i Oslo, menar var intressantast på årets ASH-möte. I denna MEDtalk får du höra Fredrik Schjesvolds syn på de sessioner som han har deltagit i.