Risken för djup ventrombos och lungemboli vid cancer kan reduceras

Annie Young | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Annie Young

Incidensen av venös trombos bland inlagda patienter med aktiv cancer är omkring sju gånger högre än bland jämförbara patienter utan cancer, vilket medför en betydande försämring av prognosen. På ASH presenterade Annie Young data som visade att oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reducerade risken för djup ventrombos.