Större sensitivitet för BCL2-hämmare vid KLL

Rebecca Valentin | ASH 2017 | December 18, 2017

Föreläsare: Rebecca Valentin

Behandlingen av KLL befinner sig i en ny era med flera nya behandlingsmöjligheter, och det är nu också möjligt att använda PI3K- och BCL2-hämmare. Trots att stora framsteg har skett behöver fler patienter uppnå varaktig remission. Rebecca Valentin berättar här hur nya metoder kan göra cellerna känsligare för behandling med BCL2-hämmare.